Zoznam autorov:

 

1.      Mgr. Barbora BAĎUROVÁ, PhD.:
Pedagogická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

2.      Agnieszka BEM, Ph. Dr, assistant professor
The Faculty of Management, Informatics and Finance
Wroclaw University of Economics

 

3.      Jolanta BOREK, PhD, Eng.
Faculty of Economics
Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom

 

4.      Ing. Alica BOŽÍKOVÁ, PhD.
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

5.      doc. PhDr. Alžbeta BROZMANOVÁ GREGOROVÁ, PhD.
Pedagogická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

6.      Ing. Karolína ČERVENÁ, PhD.
Právnická fakulta
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

 

7.      doc. PhDr. Viktória DOLINSKÁ, PhD.
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

8.      Mgr. Helena DRAGULOVÁ
Filozofická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

 

9.      Ing. Šárka FRÁNKOVÁ
Ekonomicko-správní fakulta
Masarykova univerzita Brno

 

10.  Ing. Igor GOGORA
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

11.  Ing. Lýdia GONDÁŠOVÁ
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

12.  Ing. Jolana GUBALOVÁ, PhD.
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

13.  Ing. Anežka HOLÁ
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

14.  Ing. Dana HORVÁTHOVÁ, PhD.
Fakulta prírodných vied
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

15.  Mgr. Michaela HROMKOVÁ, PhD.
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Trnavská univerzita v Trnave

 

16.  doc. Ing. Štefan HRONEC, PhD.
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

17.  JUDr. Regina HUČKOVÁ, PhD.
Právnická fakulta
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

 

18.  prof. PaedDr. Anna HUDECOVÁ, PhD.
Pedagogická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

19.  PhDr. Marián KIKA, PhD.
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

20.  Ing. Viktorie KLÍMOVÁ, Ph.D.
Ekonomicko-správní fakulta
Masarykova univerzita Brno

 

21.  Ing. Eva KMEŤOVÁ
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

22.  prof. PaedDr.  Gabriela KORIMOVÁ, PhD.
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

23.  Mgr. Katarína LETOVANCOVÁ
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Trnavská univerzita v Trnave

 

24.  Beata, LEWICKA, MA
The Faculty of Economics
Maria Curie – Sklodowska’s University

 

25.  Ewa LIPIANIN-ZONTEK, assistant profesor
Faculty of Management and Transport
University of Bielsko-Biala

 

26.  doc. Ing. Alena LONGAUEROVÁ, PhD.
Puncový úrad Slovenskej republiky

 

27.  Ing. Erika ĽAPINOVÁ, PhD.
Ekonomická fakulta, Inštitút ekonomických vied
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

28.  prof. Ing. Viera MARKOVÁ, PhD.
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

29.  doc. PhDr. Miriam MARTINKOVIČOVÁ, PhD.
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

30.  Kamil  MAZURKIEWICZ, MA
The Faculty of Economics
Maria Curie Skłodowska University

 

31.  Mgr. Gabriel MIHÁLYI
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

32.  Mgr. Mária MILKOVÁ
Ministerstvo vnútra SR
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

 

33.  PhDr. Štefánia NOVÁKOVÁ
Dom Svitania, n. o.
Jakubov

 

34.  Ing. Lenka PČOLINSKÁ, PhD.
Kresťanskodemokratické hnutie

 

35.  Ing. Hana POLÁČKOVÁ, PhD.
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave

 

36.  prof. PaedDr. Eva POLÁKOVÁ, PhD.
Pedagogická Fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

37.  PhDr. Zuzana POLAKOVIČOVÁ
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Trnavská univerzita v Trnave

 

38.  RNDr. Miroslav POLLÁK RNDr.
Ústav rómskych štúdií
Prešovská univerzita v Prešove

 

39.  Ing. Eva PONGRÁCZ, PhD.
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave

 

40.  Doc. Eng. Łukasz POPŁAWSKI PhD
Institute of Economics and Management
The Bronisław Markiewicz State Higher School of Technology and Economics in Jarosław

 

41.  Mgr. Michał RATAJCZAK
Faculty of Economics
Maria Curie-Sklodowska University

 

42.  Eng. Małgorzata RUTKOWSKA-PODOŁOWSKA, PhD
Institute of Organization and Management
Technical University of Wroclaw

 

43.  doc. PhDr. Miriam SLANÁ, PhD.
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Trnavská univerzita v Trnave

 

44.  Doc Mgr  Wojciech SOŃTA PhD
Ekonomická fakulta
Univerzita Technologicko-Humanistická Radom

 

45.  Mr Anna STASZEL
Fakulta manažmentu
Ekonomická univerzita v Krakove

 

46.  Ing. Mária SVIDROŇOVÁ, PhD.
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

47.  Ing. Jaroslava SYROVÁTKOVÁ, Ph.D.
Ekonomická fakulta
Technická univerzita v Liberci

 

48.  doc. Ing. Jarmila ŠKRINÁROVÁ, PhD.
Fakulta prírodných vied
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

49.  PhDr. Jaroslava ŠŤASTNÁ, Ph.D.
Filozofická fakulta
Univerzita Karlova v Praze

 

50.  Paweł ŚWITAL, Msc
The Faculty Law
University Radom

 

51.  Katarzyna TWAROWSKA, M.Ec.
Faculty of Economics
Maria Curie-Sklodowska University

 

52.  Małgorzata TWAROWSKA, M.Ec.
Faculty of Economics
Maria Curie-Sklodowska University

 

53.  Paulina UCIEKLAK-JEZ Ph. Dr, assistant professor
Faculty of Social Science
Jan Dlugosz University in Czestochowa

 

54.  doc. Ing. Anna VAŇOVÁ, PhD.
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

55.  Ing. Jarmila VIDOVÁ, PhD.
Fakulta národohospodárska
Ekonomická univerzita

 

56.  Christopher WHITWORTH MBA, DipWEM, PGCHE, DMS
Faculty of Management and Transport
University of Bielsko-Biała

 

57.  Marek WIKINSKI, Msc
The Faculty Law
University Radom

 

58.  Zbigniew ZONTEK, assistant professor
Faculty of Management and Transport
University of Bielsko-Biała

 

59.  Ing. Vladimír ŽÍTEK, Ph.D.
Ekonomicko-správní fakulta
Masarykova univerzita Brno

 

 

Späť na začiatok stránky