Zoznam prezentácií

 

Mgr. Agnieszka Bem, PhD

Wroclaw University of Economics

The Financial Health of Hospitals. V4 Countries Case

 

David Cole, MFA, PhD.

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Identita kapitálu a jeho vplyv na rozhodnutia o migrácii a vzdelávaní

 

doc. PaedDr. Peter Jusko, PhD.

Pedagogická fakulta

Dlhodobo nezamestnaný klient v hmotnej núdzi v kontexte retrospektívnej sociálnej politiky

 

Ing. Eva Kmeťová

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Vzdelávanie ako determinant rozvoja sociálnej ekonomiky

 

prof. PaedDr. Gabriela Korimová, PhD.

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Vzdelávanie ako determinant rozvoja sociálnej ekonomiky

 

Marek Kulesza, PhD.

Akademia im J. Długosza, Częstochowa, Polska

Przedsiębiorczość społeczna w Polsce

 

doc. PhDr. Miriam Martinkovičová, PhD.

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Determinanty profesionálnej prípravy manažérov sociálneho podnikania

 

Mgr. Grzegorz Michalski, PhD

Wroclaw University of Economics

The Financial Health of Hospitals. V4 Countries Case

 

Ing. Lenka Pčolinská, PhD.

Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach

Sociálne podnikanie v procese výučby – Návrh implementácie predmetu „Sociálne podnikanie” do vyučovacieho procesu

 

Ing. Hana Poláčková, PhD.

Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave

Aplikácia praktických skúseností vo výučbe predmetu „Sociálna ekonomika”

 

Ing. Eva Pongráczová, PhD.

Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave

Koncepcia výučby predmetu „Sociálna ekonomika” na Ekonomickej fakulte v Bratislave

 

Bożena Ryszawska, PhD.

Wroclaw University of Economics

Transformation to a green  and social economy after the global crisis
 

Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D.

Technická univerzita v Liberci

Sociální podnikání - vzdělávání

 

Paulina Ucieklak-Jeż, PhD.

Akademia im J. Długosza, Częstochowa, Polska

Przedsiębiorczość społeczna w Polsce