Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra odbornej jazykovej komunikácie >

Aktivity katedry


Za obsah zodpovedá: Vedúci KOJK | Dátum aktualizácie: 13. 3. 2015 | Aktualizoval: Strnádová Petra
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111