Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra odbornej jazykovej komunikácie > Aktivity katedry >

2014 Medzinárodná vedecká konferencia

 CUDZIE JAZYKY – MOST K INOVÁCIÁM VO VYSOKOŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ

konferencia KOJK 2014_10 pozvánka SJ.pdf (13. 3. 2015 11:02:46)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KOJK | Dátum aktualizácie: 20. 3. 2015 | Aktualizoval: Strnádová Petra
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111