Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra odbornej jazykovej komunikácie > Aktivity katedry >

2007 Medzinárodná vedecká konferencia

ODBORNÝ JAZYK A INTERKULTÚRNA KOMUNIKÁCIA

               

Conference Programme.pdf (23. 3. 2015 8:55:40)
pozvánka na konferenciu.pdf (23. 3. 2015 8:50:55)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KOJK | Dátum aktualizácie: 23. 3. 2015 9:26:45 | Aktualizoval: Strnádová Petra
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111