Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra odbornej jazykovej komunikácie > Aktivity katedry >

2015 Prednáška "CUBA mojimi očami"

POZRIME SA NA LATINSKÚ AMERIKU OČAMI MATEJA DOBRÍKA
15.4.2015    o 16:00 hod.           v CAP1 (NOVÁ BUDOVA EF UMB)

Prednáška Mateja Dobríka (27. 3. 2015 7:52:33)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KOJK | Dátum aktualizácie: 27. 3. 2015 | Aktualizoval: Strnádová Petra
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111