Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra odbornej jazykovej komunikácie > Aktivity katedry >

2015 Karsten Wenzlaff: Crowdfunding

 Prezentácia nového druha podnikového financovania:

1.4.2015      09:05 hod.   v T10 P115 (HLAVNÁ BUDOVA EF UMB)

Karsten Wenzlaff "Crowdfunding" (27. 3. 2015 11:36:11)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KOJK | Dátum aktualizácie: 27. 3. 2015 | Aktualizoval: Strnádová Petra
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111