Ekonomická fakulta
Úvod > Ponuka > Študijné pobyty a stáže v zahraničí > ERASMUS + stáže >

MALTA ponuka stáží

Welcome to Malta.docx (8. 4. 2015 9:08:25)
A Selection of Subjects Malta.docx (8. 4. 2015 9:03:12)
internship in Malta.pdf (8. 4. 2015 9:03:02)
Accommodation in Malta.docx (8. 4. 2015 9:02:54)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 8. 4. 2015 | Aktualizoval: Prašovská Jana
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111