Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra odbornej jazykovej komunikácie > Aktivity katedry >

2014 Hudobno-tanečný festival

 

PRE PRIAZNIVCOV UMENIA

Z PEDAGOGICKÝCH, NEPEDAGOGICKÝCH A ŠTUDENTSKÝCH RADOV

 

 

 

Hudobno-tanečný festival (22. 4. 2015 14:38:46)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KOJK | Dátum aktualizácie: 22. 4. 2015 | Aktualizoval: Strnádová Petra
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111