Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra odbornej jazykovej komunikácie > Aktivity katedry >

2013 Španielsko-slovenský Mikulášsky večierok

PRE PRIAZNIVCOV ŠPANIELSKEJ A SLOVENSKEJ KULTÚRY

Španielsko slovenský Mikulášsky večierok 

Španielsko-slovenský Mikulášsky večierok (22. 4. 2015 14:47:04)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KOJK | Dátum aktualizácie: 22. 4. 2015 14:47:43 | Aktualizoval: Strnádová Petra
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111