Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Výskumné a inovačné centrum >

Publikácie

 

 


Za obsah zodpovedá: Borseková Kamila | Dátum aktualizácie: 12. 2. 2019 | Aktualizoval: Borseková Kamila
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111