Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Výskumné a inovačné centrum > Naša účasť na podujatiach >

Noc výskumníkov 25.9.2015

VIC EF sa zúčastnilo na podujatí Noc výskumníkov vo forme prednášky Tomáša Virdzeka na tému "Ako sa už dnes pripraviť na dôchodok" a spoluorganizovaním stánku na tému "Plánuj rozvoj svojho mesta"

Prednáška Tomáša Virdzeka na tému "Ako sa už dnes pripraviť na dôchodok" (1. 10. 2015 15:31:26)


Za obsah zodpovedá: Borseková Kamila | Dátum aktualizácie: 1. 10. 2015 | Aktualizoval: Borseková Kamila
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111