Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja > Konferencie a workshopy >

Vzdelávanie ako determin. soc. podnikania 2014

Zborník sa nachádza na tomto odkaze.


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Dátum aktualizácie: 13. 10. 2015 | Aktualizoval: Svidroňová Murray Mária
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111