Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov > Seminár Kvantitatívne metódy v ekonómii >

Matematika a bankovníctvo (12.11.2015)

Prednášajúci: prof. RNDr. R. Zimka, CSc.

Téma: Matematika a bankovníctvo

Anotácia. Na príklade jednoduchého makroekonomického modelu bude ukázané, ako v období finančnej krízy môže manažment centrálnej banky usmerňovať vývoj úrokovej miery a očakávanej inflácie tak, aby sa znížilo nebezpečie deflačných tendencií.
Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Dátum aktualizácie: 19. 11. 2015 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111