Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov > Seminár Kvantitatívne metódy v ekonómii >

Prednášky prof. M. Luptáčika (25.-26.11.2015)

P o z v á n k a
Vážení študenti, doktorandi, kolegyne a kolegovia,
v rámci projektu Mobility – podpora vedy, výskumu a vzdelávania na UMB, Aktivita 1.7 v spolupráci s Centrom rozvoja doktorandov sa v dňoch 25. – 26.11.2015 uskutoční séria troch prednášok

Prof. M. Luptáčika z Ekonomickej univerzity vo Viedni

s nasledujúcim harmonogramom:

1. Streda, 25.11.2015
a) 12.30 – 13.45, CA U2
Rast produktivity v spracovateľskom priemysle a jeho národohospodárske implikácie. Prichádza k de-industrializácii ekonomiky?
b) 16.00 – 17.30, Centrum rozvoja doktorandov
Národohospodársky význam automobilového priemyslu na Slovensku.

2. Štvrtok, 26.11.2015
8.00 – 9.30, CA U2
Drivers of the change in social welfare  in the European countries.


Na tieto prednášky Vás srdečne pozývame.

prof. R. Zimka a Ing. P. Hronček


Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Dátum aktualizácie: 23. 11. 2015 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111