Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Výskumné a inovačné centrum > Konferencie, sympóziá a workshopy >

Návšteva prof. Nijkampa na Slovensku

http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=84&aid=1142

Výskumné a inovačné centrum sa aktívne podieľalo na príprave a organizácii návštevy prof. Nijkampa na Ekonomicjek fakulte UMB. Prof. Nijkamp sa na pôde EF UMB predstavil so sériou atraktívnych prednášok a workshopom pre doktorandov. Absolvoval viaceré stretnutia s vedením fakulty a univerzity a niekoľko exkurzií.

 


Za obsah zodpovedá: Borseková Kamila | Dátum aktualizácie: 11. 2. 2019 | Aktualizoval: Borseková Kamila
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111