Ekonomická fakulta
Úvod > Veda a výskum > Edičná činnosť > Iné publikácie >

Publikácie vydané u iných vydavateľov


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 21. 1. 2016 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111