Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Inštitút manažérskych systémov, Poprad >

Oznamy pre študentov

V podstránkach nájdete aktuálne oznamy EF UMB, katedry Inštitútu manažérskych systémov v Poprade.


Prechod na dištančnú formu výučby

Študijní poradcovia v AR 2021/2022

Akademický informačný systém AIS2

Opätovné pridelenie prístupového kódu do AIS

Prevzatie diplomov absolventov BC a ING

Motivačné štipendiá za prospech v AR 2020/2021

Ponuka študijných pobytov a stáží

Inštrukcie pre študentov k MS TEAMS

Rady a tipy pre študentov

Harmonogram akademického roka

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI

Bakalárske a inžinierske štúdium

Vzory tlačív a žiadostí

Ďalšie odkazy:

Študentský portál - mailové schránky študentov

Podpora pre WiFi, internet na internátoch a iné informačné systémy UMB.

Preukazy UMB

 


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Dátum aktualizácie: 18. 11. 2021 | Aktualizoval: Vilgová Zuzana
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111