Ekonomická fakulta
Úvod > Ponuka >

Výberové konania

Informácie pre dotknutú osobu

 

Všeobecné kritériá a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na Univerzite Mateja Bela v B. Bystrici

Minimálne kritériá - funkcia docent

Minimálne kritériá - funkcia profesor

 

 

Výberové konanie - funkcia docenta na Katedru cestovného ruchu

Výberové konania - funkcia docenta na Inštitút manažérskych systémov

 

 

 

 

 

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 6. 12. 2021 | Aktualizoval: Bozová Ivana
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111