Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Inštitút manažérskych systémov, Poprad >

Zo života na IMS

Aktuality

MsÚ Poprad s protikorupčným certifikátom vďaka IMS

Manažment na IMS ohodnotený študentmi ako najlepší

Exkurzia v podniku Chemosvit, a. s.

Informácie v podstránkach 

 

 


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Dátum aktualizácie: 8. 11. 2021 | Aktualizoval: Vilgová Zuzana
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111