Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu > Oznamy >

Výberové predmety

Milí študenti,

Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania Vám ponúka možnosť zapísať si výberové predmety z cestovného ruchu.

Tešíme sa na Vás.

Výberové predmety IS (1. 2. 2017 10:58:22)
Vyberove predmety BS (1. 2. 2017 10:58:06)


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Dátum aktualizácie: 22. 3. 2018 | Aktualizoval: Makovník Tomáš
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111