Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov >

Medzinárodná vedecká konferencia AMSE

Od roku 1998 pravidelne organizovaná medzinárodná vedecká konferencia

Aplikácie matematiky a štatistiky v ekonómii (Applications of Mathematics and Statistics in Economics)

v spolupráci s VŠE Praha a UE Wroclaw je zameraná na moderné matematické a štatistické metódy aplikovateľné pri riešení teoretických aj praktických ekonomických problémov.

Oficiálne www stránky konferncie sú: www.amse-conference.eu

Súhrnné informácie o ročníkoch 1998 - 2014.


Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Dátum aktualizácie: 19. 11. 2018 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111