Ekonomická fakulta
Úvod > Applicants >

Presentation about Matej Bel University


Za obsah zodpovedá:
Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 2. 3. 2018 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111