Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu > Spoločenské podujatia >

2015 Predvianočný večierok

Pri príležitosti zavŕšenia štúdia na Ekonomickej fakulte UMB v akademickom roku 2015 – 2016
zorganizovali študenti 2. roku inžinierskeho štúdia odboru Cestovný ruch pre seba a členov katedry predvianočný večierok.

Členovia katedry ďakujú študentom za pozvanie i za príjemne strávený večer.

                                                                                                                             


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Dátum aktualizácie: 22. 3. 2018 | Aktualizoval: Makovník Tomáš
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111