Ekonomická fakulta
Úvod > Fakulta >

Dekanát

TAJOMNÍČKA FAKULTY
STYKOVÁ  Ingrid, Ing.   

mail: ingrid.stykova[@]umb.sk
tel.: 048/446 21 28


SEKRETARIÁT DEKANA FAKULTY
JANOŠKOVÁ  Darina, Bc.

mail: darina.janoskova[@]umb.sk
tel.: 048/446 21 22


REFERÁT MIEZD A ĽUDSKÝCH ZDROJOV
BOZOVÁ  Ivana, Ing.
mail: Ivana.Bozova@umb.sk
tel.: 048/446 21 24


ODDELENIE EKONOMICKÝCH ANALÝZ A KONTROLINGU
BARTOŠÍKOVÁ  Lucia
mail: lucia.bartosikova2@umb.sk
tel.: 048/446 21 25

GREGOROVÁ  Žofia - pokladňa
mail: zofia.gregorova[@]umb.sk
tel.: 048/446 21 61

ŠTEFUNKOVÁ  Ľubica, Ing. - vedúca oddelenia
mail: lubica.stefunkova[@]umb.sk
tel.: 048/446 21 31


ODDELENIE SPRÁVY MAJETKU A PREVÁDZKY
CHALACHANOVÁ  Monika, Bc.
- vedúca oddelenia
mail: monika.chalachanova[@]umb.sk
tel.: 048/446 21 26

DIŠKO  Ján
tel.: 048/446 21 46

DONOVAL  Pavol
mail: pavol.donoval[@]umb.sk
tel.: 048/446 21 48

HUTYRA  Vladimír
mail: vladimir.hutyra[@]umb.sk
tel.: 048/446 61 28

KUNA  Josef 
mail: josef.kuna[@]umb.sk
tel.: 048/446 21 27

SUPUKOVÁ Monika, Ing. arch.
mail: monika.supukova@umb.sk
tel.: 048/446 21 64

KLAČANOVÁ  Lenka
tel.: 048/446 21 29

 

ODDELENIE VÝPOČTOVEJ A DIDAKTICKEJ TECHNIKY
LUPTÁK  Pavol, Ing. 

mail: pavol.luptak[@]umb.sk
tel.: 048/446 21 65

LICHÝ  Milan, Ing. - vedúci oddelenia
mail: milan.lichy[@]umb.sk
tel.: 048/446 21 69

KINDL  Michal 
mail: michal.kindl[@]umb.sk
tel.: 048/446 21 66


ŠTUDIJNÉ ODDELENIE
HORVÁTOVÁ  Lucia, Ing.
- vedúca oddelenia
mail: lucia.horvatova[@]umb.sk 
tel.: 048/446 61 27

DOBROTOVÁ  Alena, Ing.
mail: alena.dobrotova[@]umb.sk
tel.: 048/446 61 25

ĎURDINOVÁ  Jana
mail: jana.durdinova[@]umb.sk
tel.: 048/446 61 24

MATEJKOVÁ  Jana 
mail: jana.matejkova[@]umb.sk
tel.: 048/446 61 32


REFERÁT SPRÁVY AIS
KAPUSTÍKOVÁ  Ivana

mail: ivana.kapustikova[@]umb.sk
tel.: 048/446 62 13


REFERÁT VEDECKOVÝSKUMNEJ ČINNOSTI A DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA
BALÁŽOVÁ  Ingrid, PhDr.

mail: ingrid.balazova[@]umb.sk
tel.: 048/446 21 41

VOSKÁROVÁ  Denisa, Ing.
mail: denisa.voskarova[@]umb.sk
tel.: 048/446 21 79


REFERÁT VYDAVATEĽSKEJ ČINNOSTI
TOKARSKA Gabriela, Ing., CSc.

mail: gabriela.tokarska[@]umb.sk
tel.: 048/446 21 43


REFERÁT ROZVOJA A SPOLUPRÁCE S PRAXOU
TOMÁŠIKOVÁ
  Monika
mail: monika.tomasikova[@]umb.sk 
tel.: 048/446 21 44


REFERÁT MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV A VZŤAHOV S VEREJNOSŤOU
ŠKOMBÁROVÁ  Mária, PhDr.

mail: maria.skombarova[@]umb.sk
tel.: 048/446 2155


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 5. 8. 2021 | Aktualizoval: Bozová Ivana
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111