Ekonomická fakulta
Úvod > Študent > Bakalárske a inžinierske štúdium >

Štátne skúšky

 

BAKALÁRSKA ŠTÁTNA SKÚŠKA                                                    INŽINIERSKA ŠTÁTNA SKÚŠKA

 


ZARADENIE študentov na bakalársku a inžiniersku štátnu skúšku v mesiaci AUGUST 2021

            

                                                                                        

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 9. 8. 2021 | Aktualizoval: Horvátová Lucia
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111