Ekonomická fakulta
Úvod > Ponuka > Študijné pobyty a stáže v zahraničí > ERASMUS + stáže >

SLOVINSKO New Age Education

Vážená pani, Vážený pán.

dovoľujem si Vás osloviť v mene ZNI – Institute for New Age Education, Slovinsko.

Náš inštitút pracuje v oblasti medzinárodných výmenných programov a mobilít a našou hlavnou misiou je povzbudiť účasť jednotlivcov a vytvoriť pre nich unikátnu príležitosť pre ich osobnostný rast, vývoj ich zručností a znalostí v zahraničnom pracovnom prostredí.

V súčasnosti hľadáme nových členov do nášho tímu, a tak sa na Vás obraciame s prosbou o poskytnutie informácií študentom Vašej Univerzity ohľadom možnosti absolvovania pracovnej stáže v našom Inštitúte.

V prílohe môžete nájsť informačný materiál, v ktorom uchádzači nájdu všetky potrebné informácie ohľadom ponúkanej pozície. Tiež v ňom uvádzame dokumenty potrebné pre podanie žiadosti o stáž.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

S pozdravom

Matej Lenhard

 

Maribor internship opportunity.pdf (10. 11. 2016 13:26:22)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 10. 11. 2016 | Aktualizoval: Prašovská Jana
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111