Ekonomická fakulta
Úvod > Študent > Bakalárske a inžinierske štúdium >

Študijné oddelenie Bc. a Ing. štúdia

Študijné oddelenie Ekonomickej fakulty UMB sídli v novej budove fakulty, Cesta na amfiteáter 1, 974 01  Banská Bystrica na prízemí.


ÚRADNÉ HODINY študijného oddelenia EF UMB - žiadame študentov a ostatné stránky, aby dodržiavali platné hygienické opatrenia. Pre vstup do budovy zostáva v platnosti režim OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní ochorenia COVID-19).


Vzory tlačív a žiadostí
 

Referentky študijného oddelenia:

HORVÁTOVÁ  Lucia, Ing. - vedúca oddelenia
mail: lucia.horvatova@umb.sk
telefón: +421 48 446 6127
kancelária č. 043 NB
študijné programy: TM_D1n, PP_Man_D1n, PP_Man_E1n, EMP_E1n, MMP_D2n, TŠ_D2n, PP_PMS_D2n, PP_PMS_E2n, EMMSP_E2n

ĎURDINOVÁ  Jana
mail: jana.durdinova@umb.sk
tel.: +421 48 446 6124
kancelária č. 038 NB
študijné programy: BEM_D1n, EMP_D1n, MMB_D2n, FBIvAJ_D2n

MATEJKOVÁ  Jana 
mail: jana.matejkova@umb.sk
tel.: +421 48 446 6132
kancelária č. 039 NB
študijné programy: FBI_D1n, EMMSP_D2n, FBI_D2n

DOBROTOVÁ Alena, Ing.
mail: alena.dobrotova@umb.sk
tel: +421 48 446 6125
kancelária č. 040 NB
študijné programy: CR_D1n, ERCR_D2n, VEM_D1n, EVS_D2n

 

Prodekanka pre pedagogickú činnosť

Ing. Mária KANDEROVÁ, PhD.
mail: maria.kanderova@umb.sk
viac informácií


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 21. 10. 2021 | Aktualizoval: Horvátová Lucia
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111