Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra ekonomiky a manažmentu podniku >

Organizované podujatia a aktivity


Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Dátum aktualizácie: 20. 11. 2016 | Aktualizoval: Elexa Ľuboš
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111