Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra ekonomiky a manažmentu podniku > Publikácie >

Publikačná činnosť katedry

Štatistiky publikačnej činnosti a citácií - 2015 - 2020.pdf (3. 2. 2021 10:26:51)
Publikačná činnosť katedry - 2020.pdf (3. 2. 2021 10:26:39)
Publikačná činnosť katedry - 2019.pdf (3. 2. 2021 10:26:27)
Publikačná činnosť katedry - 2018.pdf (18. 9. 2019 10:35:47)
Publikačná činnosť katedry - 2017.pdf (18. 9. 2019 10:35:43)
Publikačná činnosť katedry (2016).pdf (20. 11. 2016 19:22:57)
Publikačná činnosť katedry v rokoch 2012 - 2015.pdf (20. 11. 2016 19:22:46)
Štatistiky - Publikačná činnosť katedry v rokoch 2012 - 2015.pdf (20. 11. 2016 19:18:34)
Štatistiky - Citácie a ohlasy 2012 - 2015.pdf (20. 11. 2016 19:18:27)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Dátum aktualizácie: 3. 2. 2021 | Aktualizoval: Elexa Ľuboš
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111