Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Inštitút manažérskych systémov, Poprad >

Študentská zóna

V spolupráci s podnikom Pasell sme pre našich študentov zriadili Študentskú zónu, kde môžu tráviť voľný čas medzi vyučovacími blokmi prípravou na vyučovanie, štúdiom, alebo relaxom. K dispozícii tu je príjemné prostredie, PC, pripojenie na internet, oddychová zóna a knižnica systémom "Požičaj, prečítaj, vráť, prípadne vymeň :)".

    


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Dátum aktualizácie: 1. 3. 2017 | Aktualizoval: Bartková Lucia
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111