Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu > Oznamy >

Ponuka stáží

Animafest Experience (medzinárodné stáže v hoteloch v Španielsku, Grécku, Taliansku a Francúzsku) - ponuka, video a formulár

Cestovná kancelária Agritours Slovakia s.r.o. - ponuka

Corinthia Hotel Prague - ponuka

Falkensteiner Hotels and Residences - ponuka

Hospitality Graduate Recruitment (Hotel School Listings) - ponuka sa bude aktualizovať

Iberostar Hotels & Resorts - prezentácia

Katholische Universität Eichstadt - Ingolstadt - ponuka 1, ponuka 2

Krajská organizácia cestovného ruchu Bratislava region - ponuka

PIC Management - ponuka

Slovenská Asociácia pre OSN - ponuka

Vienna House Czech Republic - ponuka 1, ponuka 2, ponuka 3


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Dátum aktualizácie: 17. 2. 2020 | Aktualizoval: Makovník Tomáš
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111