Ekonomická fakulta
Úvod > Študent > Oznamy pre študentov >

ZÁPIS na AR 2021/2022 a vyhodnotenie predzápisu

 

Vážené študentky, vážení študenti,

v termíne od 13. mája 2021 do 30. júna 2021

prebieha

ELEKTRONICKÝ ZÁPIS študentov na akademický rok 2021/2022.

 

BLIŽŠIE INFORMÁCIE

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 13. 5. 2021 | Aktualizoval: Horvátová Lucia
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111