Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra financií a účtovníctva >

Pre uchádzačov

Katedra financií a účtovníctva ponúka pre uchádzačov o štúdium možnosť študovať v nasledovných študijných programoch v dennej, či externej forme na všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia s možnosťou výberu jazyka štúdia (slovenský, anglický a francúzsky).

 

 

Vypočujte si názory našich študentov a absolventov, ktorí študovali náš odbor.

Študijný odbor Financie, bankovníctvo a investovanie je ako prvý na Slovensku zaradený do prestížneho CFA University Affilation Programu.

Ako študenti máte možnosť zapojiť sa do celosvetovej súťaže CFA Institute Research Challenge.


Za obsah zodpovedá: Vedúci KFÚ | Dátum aktualizácie: 5. 2. 2019 | Aktualizoval: Administrátor KFÚ
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111