Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra financií a účtovníctva > Pre študentov >

Bakalársky stupeň štúdia

Študijný plán pre bakalársky stupeň štúdia (denná forma) (26. 3. 2019 8:54:50)
Študijný plán pre bakalársky stupeň štúdia (externá forma) (26. 3. 2019 8:54:33)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KFÚ | Dátum aktualizácie: 13. 12. 2019 | Aktualizoval: Administrátor KFÚ
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111