Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra financií a účtovníctva > Pre študentov >

Inžiniersky stupeň štúdia

Pre absolvovanie druhého stupňa vysokoškolského štúdia v odbore Financie, bankovníctvo a investovanie je potrebné získať minimálne 120 kreditov v štandardnej dĺžke štúdia. Pre úspešné zvládnutie štúdia musí študent úspšne absolvovať všetky povinné predmety študijného programu (74 kreditov), povinne voliteľné predmety zo zvolenej špecializácie (30 kreditov) a vybrané voliteľné predmety (16 kreditov).

 

 

 

Študijný plán pre inžiniersky stupeň štúdia (denná forma) (26. 3. 2019 8:55:48)
Study plan for Finance, Banking and Accounting (26. 3. 2019 8:55:32)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KFÚ | Dátum aktualizácie: 26. 3. 2019 | Aktualizoval: Administrátor KFÚ
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111