Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra financií a účtovníctva > Pre študentov >

Študentská vedecká aktivita

Milí študenti,

každoročne je tu pre Vás možnosť aktívne sa zapojiť do riešenia študentských vedeckých prác Študentskej vedeckej aktivity (ŠVA). Na konferencii môžete aktívne prezentovať výsledky Vašej samostatnej i kolektívnej vedeckej práce. ŠVA je vhodnou príležitosťou ako ukázať svoj potenciál a ďalej rozvíjať svoje schopnosti. Okrem toho účastníci s najlepšími prácami budú za svoju snahu finančne odmenení.

Zoznam tém prác je uvedený v prílohe na stránke. Okrem toho však môžete osloviť potenciálneho vedúceho práce ŠVA aj s vlastným návrhom témy. Následne je potrebné vybranú  prácu a meno spracovateľa nahlásiť Ing. Michalovi Ištokovi, PhD. (mailom michal.istok@umb.sk alebo osobne).

Členovia Katedry financií a účtovníctva Vám držia palce a prajú veľa úspechov.

 

Dôležité termíny:

Termín podania prihlášky študenta na vypísanú tému: 14. február 2020

Termín doručenia prác na príslušnú sekciu (spolu s posudkom vedúceho práce): 01. apríl 2020

Termín konania ŠVA:  16. apríl 2020

 

Pre viac informácií kliknite na: http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=376

 

 

 

Témy na ŠVA.xlsx (26. 1. 2020 21:43:29)
Pozvánka na ŠVA.docx (15. 1. 2020 13:13:45)
Prihláška na ŠVA.doc (15. 1. 2020 13:12:54)
Súhlas so spracovaním údajov.docx (15. 1. 2020 13:12:38)
Informácie pre dotknuté osoby.docx (15. 1. 2020 13:12:32)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KFÚ | Dátum aktualizácie: 26. 1. 2020 | Aktualizoval: Administrátor KFÚ
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111