Ekonomická fakulta
Úvod > Faculty >

Recently updated pages

Počas posledných desiatich dní boli pridané alebo aktualizované nasledujúce stránky:

Uchádzač


Uchádzač > Inžinierske štúdium > Podávanie prihlášok a prílohy prihlášky
(zmenené: 22. 10. 2021)

Uchádzač > Podaj si prihlášku
(zmenené: 21. 10. 2021)

Uchádzač > Bakalárske štúdium > Podmienky prijatia na prvý stupeň štúdia
(zmenené: 21. 10. 2021)

Uchádzač > Inžinierske štúdium > Podmienky prijatia na druhý stupeň štúdia
(zmenené: 21. 10. 2021)

Uchádzač > Bakalárske štúdium > Podávanie prihlášok a prílohy prihlášky
(zmenené: 21. 10. 2021)

Uchádzač > Doktorandské štúdium > Prijímacie konanie
(zmenené: 20. 10. 2021)

Uchádzač > Doktorandské štúdium > Akreditované študijné programy
(zmenené: 19. 10. 2021)

Uchádzač > Deň otvorených dverí
(zmenené: 19. 10. 2021)

Uchádzač > Doktorandské štúdium > Dôležité termíny
(zmenené: 18. 10. 2021)

Uchádzač > Doktorandské štúdium > Poplatky
(zmenené: 15. 10. 2021)

Uchádzač > Doktorandské štúdium > Prijímacie konanie > Informácie pre uchádzačov
(zmenené: 15. 10. 2021)

Študent


Študent > Sociálna starostlivosť o študentov > Motivačné štipendiá > Motivačné štipendiá za prospech v AR 2020/2021
(zmenené: 22. 10. 2021)

Študent > Bakalárske a inžinierske štúdium > Štátne skúšky > Inžinierska štátna skúška
(zmenené: 22. 10. 2021)

Študent > Oznamy pre študentov > Motivačné štipendiá za prospech v AR 2020/2021
(zmenené: 22. 10. 2021)

Študent > Bakalárske a inžinierske štúdium > Otvorenie PVP a VP v AR 2021/2022
(zmenené: 21. 10. 2021)

Študent > Bakalárske a inžinierske štúdium > Študijné oddelenie Bc. a Ing. štúdia
(zmenené: 21. 10. 2021)

Študent > Oznamy pre študentov > Prevzatie diplomov absolventov BC a ING
(zmenené: 21. 10. 2021)

Študent > Bakalárske a inžinierske štúdium > Študijné oddelenie Bc. a Ing. štúdia > Vzory tlačív, žiadostí
(zmenené: 21. 10. 2021)

Študent > Harmonogram akademického roka
(zmenené: 21. 10. 2021)

Študent > Sprievodca štúdiom
(zmenené: 21. 10. 2021)

Študent > Študenti so špecifickými potrebami
(zmenené: 21. 10. 2021)

Študent > Oznamy pre študentov > Inštrukcie pre študentov k MS TEAMS
(zmenené: 21. 10. 2021)

Študent > Sociálna starostlivosť o študentov > Študentské pôžičky - Fond na podporu vzdelávania
(zmenené: 21. 10. 2021)

Študent > Bakalárske a inžinierske štúdium > Štátne skúšky
(zmenené: 21. 10. 2021)

Študent > Bakalárske a inžinierske štúdium > Štátne skúšky > Bakalárska štátna skúška
(zmenené: 21. 10. 2021)

Študent > Bakalárske a inžinierske štúdium
(zmenené: 21. 10. 2021)

Študent > Informácie o školnom
(zmenené: 21. 10. 2021)

Študent > Sociálna starostlivosť o študentov > Motivačné štipendiá
(zmenené: 21. 10. 2021)

Študent > Doktorandské štúdium > Školitelia doktorandov
(zmenené: 20. 10. 2021)

Študent > Doktorandské štúdium > Rozvrh DrŠ 2021/2022
(zmenené: 20. 10. 2021)

Študent > Doktorandské štúdium > Vzory tlačív, žiadostí (Forms, applications)
(zmenené: 13. 10. 2021)

Veda a výskum


Veda a výskum > Vedecká činnosť > Habilitačné a inauguračné konanie > Informácie pre uchádzačov
(zmenené: 15. 10. 2021)

Fakulta


Fakulta > Akademický senát
(zmenené: 22. 10. 2021)

Fakulta > Aktuálne opatrenia COVID-19
(zmenené: 21. 10. 2021)

Fakulta > Medzinárodné vzťahy > Informácie pre zamestnancov
(zmenené: 18. 10. 2021)

Fakulta > Kontakt
(zmenené: 13. 10. 2021)

Pracoviská


Pracoviská > Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja > Oznamy odd. regionálneho rozvoja a verejnej správy >  1. stupeň - Bakalárske štúdium
(zmenené: 21. 10. 2021)

Pracoviská > Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja > Oznamy odd. regionálneho rozvoja a verejnej správy >  2. stupeň - Inžinierske štúdium
(zmenené: 21. 10. 2021)

Pracoviská > Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja > Oznamy odd. verejnej ekonomiky > 1. stupeň - Bakalárske štúdium 
(zmenené: 21. 10. 2021)

Pracoviská > Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja > Oznamy odd. verejnej ekonomiky > 2. stupeň - Inžinierske štúdium
(zmenené: 21. 10. 2021)

Pracoviská > Inštitút manažérskych systémov, Poprad > Noc výskumníkov v Poprade > Pravidelné aktivity na IMS
(zmenené: 21. 10. 2021)

Pracoviská > Inštitút manažérskych systémov, Poprad > Oznamy > Začiatok AR 2021/2022 - INFORMÁCIE pre študentov
(zmenené: 21. 10. 2021)

Pracoviská > Inštitút manažérskych systémov, Poprad > Oznamy > Bakalárske a inžinierske štúdium
(zmenené: 21. 10. 2021)

Pracoviská > Inštitút manažérskych systémov, Poprad > Oznamy > Vzory tlačív a žiadostí
(zmenené: 21. 10. 2021)

Pracoviská > Inštitút manažérskych systémov, Poprad > Oznamy > Prechod na dištančnú formu výučby
(zmenené: 21. 10. 2021)

Pracoviská > Inštitút manažérskych systémov, Poprad > Oznamy
(zmenené: 21. 10. 2021)

Pracoviská > Inštitút manažérskych systémov, Poprad > Zo života na IMS
(zmenené: 21. 10. 2021)

Pracoviská > Katedra cestovného ruchu > Oznamy > Ponuka práce
(zmenené: 20. 10. 2021)

Pracoviská > Katedra cestovného ruchu > Oznamy > Prednášky hostí
(zmenené: 20. 10. 2021)

Ponuka


Ponuka > Výberové konania
(zmenené: 22. 10. 2021)

Ponuka > Študijné pobyty a stáže v zahraničí > ERASMUS+ Outgoing (SJ)
(zmenené: 13. 10. 2021)

Ponuka > Študijné pobyty a stáže v zahraničí > ERASMUS+ Outgoing (SJ) > Spätná väzba študentov
(zmenené: 13. 10. 2021)

Ponuka > Študijné pobyty a stáže v zahraničí > ERASMUS+ Outgoing (SJ) > Prihlásenie sa na mobilitu v zahraničí
(zmenené: 13. 10. 2021)

Ponuka > Študijné pobyty a stáže v zahraničí > ERASMUS+ Outgoing (Eng)
(zmenené: 13. 10. 2021)

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 26. 6. 2017 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111