Ekonomická fakulta
Úvod > Science & Research >

Scientific Board

Chairman

 1. Krištofík Peter, prof., Ing., Ph.D.

Internal members

 1. Boďa Martin, doc., Mgr., Ing., PhD.
 2. Ďaďo Jaroslav, prof., Ing., PhD.
 3. Hiadlovský Vladimír, doc., Ing., PhD.
 4. Kanderová Mária, Ing., PhD.
 5. Kučerová Jana, prof., Ing., PhD.
 6. Lesáková Ľubica, prof., Ing., PhD.
 7. Malachovský Andrej, doc., Ing., PhD.
 8. Maráková Vanda, prof., Ing., PhD.
 9. Mešťan Michal, Ing., PhD.
 10. Mikušová Meričková Beáta, prof., Ing., PhD.
 11. Musa Hussam, prof., Ing., PhD.
 12. Musová Zdenka, prof., Ing., PhD.
 13. Nafoussi Gabriela, Ing., Mgr., PhD.
 14. Orviská Marta, prof., Ing., PhD.
 15. Pompurová Kristína, doc., Ing., PhD.
 16. Pisár Peter, doc., Ing., PhD.
 17. Šebo Ján, doc., JUDr., Ing., PhD.
 18. Táborecká Janka, doc., Ing., PhD.
 19. Vaňová Anna, doc., Ing., PhD.
 20. Závadský Ján, prof., Ing., PhD.
 21. Zimková Emília, prof., Ing., PhD.

External members

 1. Dluhošová Dana, prof., Dr., Ing., Vysoká škola báňská – Technická univerzita in Ostrava; Ekonomická fakulta
 2. Hajdúchová Iveta, prof., Ing., PhD., Technická univerzita in Zvolen; Lesnícka fakulta
 3. Hronová Stanislava, Dr.h.c., prof., Ing., CSc., Vysoká škola ekonomická in Praha; Fakulta informatiky a štatistiky
 4. Klieštik Tomáš, prof., Ing., PhD., Žilinská univerzita in Žilina; Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
 5. Križanová Anna, prof., Ing., CSc., Žilinská univerzita in Žilina; Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
 6. Luptáčik Mikuláš, Univ. prof. i. R. Dipl. Ing. Dr., Wirtschaftsuniversität Wien in Vienna
 7. Stejskal Jan, prof., Ing., Ph.D., Univerzita Pardubice; Fakulta ekonomicko-správna
 8. Šoltés Michal, doc., Ing., PhD., Technická univerzita in Košice; Ekonomická fakulta
 9. Štefko Róbert, prof., Ing., Ph.D., Prešovská univerzita in Prešov; Fakulta manažmentu
 10. Tučková Zuzana, doc., Ing., Ph.D., Univerzita Tomáša Baťu in Zlín; Fakulta logistiky a krízového riadenia

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 11. 11. 2021 | Aktualizoval: Balážová Ingrid
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111