Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra ekonomiky a manažmentu podniku > Organizované podujatia a aktivity >

25. výročie odboru EMP - stretnutie absolventov

                       


Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Dátum aktualizácie: 28. 6. 2017 12:46:34 | Aktualizoval: Elexa Ľuboš
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111