Ekonomická fakulta
Úvod > Science & Research > Research Projects >

Projekt aplikovaného výskumu a vývoja „Virtuálna, d.s.s., a.s.“

Kód projektu: 1002/2012-I/42, 833/2012
Grantová schéma: MPSVAR
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 25. 2. 2012
Koniec riešenia: 28. 2. 2017
Zodpovedný riešiteľ: Šebo Ján, doc. JUDr. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Kollár Igor, Ing., PhD.
Laco Peter, Ing., PhD.
Mikušová Meričková Beáta, prof. Ing., PhD.
Šebová Ľubica, doc. Ing., PhD.
Štrangfeldová Jana, doc. Ing., PhD.
Virdzek Tomáš, Ing., PhD.
Virdzek Tomáš, Ing., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 7. 7. 2017 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111