Ekonomická fakulta
Úvod > Science & Research > Research Projects >

Neplatená práca ako potenciálny zdroj sociálno-ekonomického rozvoja spoločnosti a determinant individuálneho blahobytu

Kód projektu: VEGA 1/0935/13
Grantová schéma: VEGA
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 1. 2013
Koniec riešenia: 31. 12. 2016
Zodpovedný riešiteľ: Uramová Mária, prof. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Hronec Martin, doc. Ing., PhD.
Huňady Ján, Ing., PhD.
Kaščáková Alena, Ing., PhD.
Kika Marian, PhDr., PhD.
Knapková Miroslava, Mgr. Ing., PhD.
Kollár Igor, Ing., PhD.
Kuráková Ivana, Ing., PhD.
Martinkovičová Miriam, doc. PhDr., PhD.
Nedelová Gabriela, RNDr., PhD.
Orviská Marta, prof. Ing., PhD.
Považanová Mariana, Ing., PhD.
Vallušová Anna, Ing., PhD.
Aktuálne informácie o projekteasasasas

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 7. 7. 2017 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111