Ekonomická fakulta
Úvod > Science & Research > Research Projects >

Network of competence centres for the development of cruise tourism in the Black Sea (CruiseT).

Kód projektu:
Grantová schéma: Erasmus +
Typ projektu: zahraničný ostatný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 12. 2013
Koniec riešenia: 30. 11. 2016
Zodpovedný riešiteľ: Kučerová Jana, prof. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Gúčik Marian, prof. Ing., PhD.
Orieška Ján, doc. Ing., PhD.
Vetráková Milota, prof. Ing., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 7. 7. 2017 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111