Ekonomická fakulta
Úvod > Science & Research > Research Projects >

Silver Via Alpina - SilViAlp

Kód projektu: COS-TSUST-2014-3-15
Grantová schéma: EU - COSME
Typ projektu: zahraničný výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 6. 2015
Koniec riešenia: 30. 11. 2016
Zodpovedný riešiteľ: Kučerová Jana, prof. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Maráková Vanda, prof. Ing., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 7. 7. 2017 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111