Ekonomická fakulta
Úvod > Science & Research > Research Projects >

SOLIDARITY IN EUROPEAN SOCIETIES: EMPOWERMENT, SOCIAL JUSTICE AND CITIZENSHIP

Kód projektu: 649489
Grantová schéma: HORIZON 2020
Typ projektu: zahraničný výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 6. 2015
Koniec riešenia: 31. 5. 2018
Zodpovedný riešiteľ: Nemec Juraj, prof. Ing., CSc.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Mikušová Meričková Beáta, prof. Ing., PhD.
Murray Svidroňová Mária, doc. Ing., PhD.
Orviská Marta, prof. Ing., PhD.
Pisár Peter, doc. Ing., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 7. 7. 2017 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111