Ekonomická fakulta
Úvod > Science & Research > Research Projects >

Výskum faktorov úspešnosti inovatívnych malých a stredných podnikov v Slovenskej republike

Kód projektu: 1/0494/15
Grantová schéma: VEGA
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 1. 2015
Koniec riešenia: 31. 12. 2017
Zodpovedný riešiteľ: Lesáková Ľubica, prof. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Gundová Petra, Ing., PhD.
Hvolková Lenka, Ing., PhD.
Klement Ladislav, Ing., PhD.
Klementová Vladimíra, Ing., PhD.
Vinczeová Miroslava, Ing., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 7. 7. 2017 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111