Ekonomická fakulta
Úvod > Science & Research > Research Projects >

Vybrané oblasti politiky miestneho rozvoja v Nórsku a na Slovensku

Kód projektu:
Grantová schéma: EEA Grants
Typ projektu: zahraničný ostatný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 9. 2015
Koniec riešenia: 30. 8. 2016
Zodpovedný riešiteľ: Kološta Stanislav, Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Čapková Soňa, doc. Ing., PhD.
Flaška Filip, Ing., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 7. 7. 2017 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111