Ekonomická fakulta
Úvod > Science & Research > Research Projects >

Interdisciplinárny prístup k elektronickému monitoringu obvinených a odsúdených osôb v slovenskom prostredí

Kód projektu: APVV-15-0437
Grantová schéma: APVV
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 7. 2016
Koniec riešenia: 30. 6. 2020
Zodpovedný riešiteľ: Klátik Jaroslav, doc. JUDr., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Borseková Kamila, Ing., PhD.
Borseková Kamila, Ing., PhD.
Kika Marian, PhDr., PhD.
Koróny Samuel, RNDr., PhD.
Krištofík Peter, doc. Ing., PhD.
Mihók Peter, Ing., PhD.
Vaňová Anna, doc. Ing., PhD.
Virdzek Tomáš, Ing., PhD.
Virdzek Tomáš, Ing., PhD.
Vitálišová Katarína, Ing., PhD.
 
Zoznam priložených súborov

Výstup projektu: anglická verzia monografie16. 12. 2020 9:39:45Výstup projektu: slovenská verzia monografie16. 12. 2020 9:39:03


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 7. 7. 2017 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111