Ekonomická fakulta
Úvod > Science & Research > Research Projects >

Inovačný potenciál regiónov Slovenska, jeho meranie a inovačná politika na regionálnej úrovni

Kód projektu: VEGA 1/1009/16
Grantová schéma: VEGA
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 1. 2016
Koniec riešenia: 31. 12. 2018
Zodpovedný riešiteľ: Pisár Peter, doc. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Huňady Ján, Ing., PhD.
Koróny Samuel, RNDr., PhD.
Krištofík Peter, doc. Ing., PhD.
Ľapinová Erika, Ing., PhD.
Musa Hussam, doc. Ing., PhD.
Nemec Juraj, prof. Ing., CSc.
Orviská Marta, prof. Ing., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 7. 7. 2017 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111