Ekonomická fakulta
Úvod > Science & Research > Research Projects >

Building a platform for enhanced societal research related to nuclear energy in Central and Eastern Europe (Platenso)

Kód projektu: FP7-Fission-2013-605140
Grantová schéma: 7RP
Typ projektu: zahraničný výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 9. 2013
Koniec riešenia: 31. 8. 2016
Zodpovedný riešiteľ: Mihók Peter, Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia:

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 7. 7. 2017 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111